คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

การใช้ไคติน ? ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
วิจัยค้นคว้าโดย  ดร. ปิยะบุตร     วานิชพงษ์พันธ์    และสุวดี     จันทร์กระจ่าง
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยจอมเกล้าธนบุรี   กรุงเทพฯ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ปทุมธานี
ตาราง    ทดลองใช้สารไคโตซานกับการเลี้ยงไก่เนื้อ  45  วัน
รายละเอียด                        ไม่ใช้สารไคโตซาน                     ใช้สารไคโตซาน
จำนวนไก่                            2,000  ตัว                                                 2,000  ตัว
น้ำหนักสุดท้าย  ( ทั้งฝูง )        3.505  ก.ก                                              4.143  ก.ก.
ไก่ตาย                                217  ก.ก. / ตัว( 6.35  % )                       91  ตัว   ( 4.55% )
เฉลี่ยน้ำหนักตัวละ                  1.87  ก.ก.  ต่อตัว                                   2.17  ก.ก. /ตัว
เฉลี่ยโต  วันละ                      41.56 กรัม / วัน                                      48.23   กรัม / วัน
FCR   ใช้อาหารไก่             2.07  ก.ก.                                        1.85  ก.ก.

สรุปผล          จากการทดลองใช้สารไคโตซานกับการเลี้ยงไก่เนื้อพบว่า
-   น้ำหนักโดยรวมของไก่เนื้อเพิ่มขึ้น 18.20 %
-   FCR   ใช้อาหารน้อยลง  ( แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้น ) 11.89 %
-   ตายน้อยลง  จาก 6.35 % ลดลงเป็น  4.55  %
-   มีขนาดตัวสม่ำเสมอ ขนสวย หงอนแดง  เนื้อแน่น  มันน้อย  น้ำหนักดี
-   สัตว์สมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่เครียด  เพิ่มความต้านทานโรคสูง
-   ลดค่ายาปฏิชีวนะลงในปริมาณมาก
-   ปลอดภัย  100  %  เพราะไม่มีสารพิษตกค้างในตัวไก่เลย
-   ปูแดงไคโตซาน  เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  100  %
-   เกษตรกรผู้เลี้ยงลดต้นทุน  เพิ่มผลกำไร

วิธีการใช้  ปูแดงไคโตซาน   สามารถผสมร่วมกับยาไก่ชนิดอื่นได้  แต่ต้องผสมปูแดงลงน้ำก่อนคนให้เข้ากันแล้วจึงผสมกับยาชนิดอื่น
-   ปูแดงครึ่งลิตร  ผสมน้ำ  200  ลิตร  กิน เช้า ? เย็น  ต่อไก่  5,000  ตัว
-   ถ้าไก่เป็นโรคควรใช้ปูแดง  1  ลิตรผสมกับน้ำ  200  ลิตร  ต่อไก่ 5,000  ตัว
-   ก่อนจับ  7  วัน ใช้ปูแดง  1 ลิตร  ผสมน้ำ  200  ลิตร  กินทั้งวัน  ทั้งคืน ช่วยให้ไก่ไม่เครียด
      และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
-   ควรให้ปูแดง  กินทุกวัน ไม่ควรเว้นเพราะ ปูแดง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ไวมาก
สนใจติดต่อ คุณ..ทวี ........โทร. 089-497-0468.......


บริษัทเบสท์  59  จำกัด  สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 089-497-0468

 


Facebook Comments