คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "ใครมีแม่เลือดนิ่ง ๆเป็นงอนเยอะขอมั้งลูกแบ่ง" to a friend.