คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
6632
Total Posts:
15953
Total Topics:
4742
Total Categories:
4
Users Online:
24
Most Online:
383 - 27 April 2020, 14:38:57 น.
Online Today:
33
Total page views:
13293929
Average registrations per day:
1.66
Average posts per day:
3.55
Average topics per day:
1.07
Total Boards:
8
Latest Member:
Mawwan
Average online per day:
46.25
Male to Female Ratio:
23.3:1
Average page views per day:
2596.98

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2021 0 0 0 273 552571
May 2021 0 0 0 108 90524
April 2021 0 0 0 273 92983
March 2021 0 0 0 124 126339
February 2021 0 0 0 140 123296
January 2021 0 0 0 245 119429
* 2020 2 5 0 383 2898767
December 2020 0 0 0 150 154946
November 2020 0 0 0 250 215842
October 2020 0 0 0 192 197074
September 2020 0 0 0 178 185478
August 2020 0 0 0 184 208175
July 2020 0 2 0 190 180668
June 2020 2 3 0 201 230649
May 2020 0 0 0 269 388404
April 2020 0 0 0 383 543828
March 2020 0 0 0 361 263288
February 2020 0 0 0 281 146570
January 2020 0 0 0 304 183845
* 2019 0 0 0 341 1646524
December 2019 0 0 0 339 355343
November 2019 0 0 0 341 321663
October 2019 0 0 0 335 212404
September 2019 0 0 0 255 114093
August 2019 0 0 0 111 127582
July 2019 0 0 0 165 102419
June 2019 0 0 0 144 61547
May 2019 0 0 0 142 78209
April 2019 0 0 0 160 67989
March 2019 0 0 0 150 108894
February 2019 0 0 0 135 18506
January 2019 0 0 0 121 77875
* 2018 5 9 149 99 1641126
December 2018 0 0 0 99 142994
November 2018 0 0 0 64 178109
October 2018 0 0 0 84 112721
September 2018 0 0 0 43 158314
August 2018 0 0 0 33 153621
July 2018 0 0 0 42 116481
June 2018 0 0 0 37 110022
May 2018 2 5 4 31 155952
April 2018 0 1 24 48 182585
March 2018 0 0 46 46 124871
February 2018 0 0 37 34 111561
January 2018 3 3 38 33 93895
* 2017 29 36 515 63 1247587
December 2017 2 2 44 42 108616
November 2017 1 1 67 34 105452
October 2017 0 0 50 36 93075
September 2017 0 0 27 41 72565
August 2017 0 1 29 45 111327
July 2017 0 0 31 36 123214
June 2017 0 0 41 43 97941
May 2017 3 5 27 36 133201
April 2017 17 17 31 35 80777
March 2017 3 5 37 63 124767
February 2017 0 0 74 57 101992
January 2017 3 5 57 52 94660
* 2016 23 38 409 86 1901204
December 2016 1 1 60 67 109867
November 2016 2 3 105 45 105657
October 2016 1 1 55 70 142256
September 2016 4 6 22 47 118114
August 2016 1 1 12 44 127130
July 2016 1 1 11 51 147321
June 2016 1 1 13 41 187737
May 2016 1 7 19 44 179652
April 2016 4 10 20 45 180236
March 2016 0 0 26 86 241349
February 2016 6 6 31 53 169819
January 2016 1 1 35 44 192066
* 2015 580 622 342 88 2858765
December 2015 1 1 26 32 151597
November 2015 66 72 22 34 196646
October 2015 66 76 37 43 255466
September 2015 61 66 33 51 358403
August 2015 60 61 63 33 234464
July 2015 63 68 31 34 230318
June 2015 80 85 23 32 246029
May 2015 71 71 26 36 232256
April 2015 66 68 18 63 214064
March 2015 39 44 19 64 272559
February 2015 6 8 13 64 214744
January 2015 1 2 31 88 252219
* 2014 161 224 184 109 547385
December 2014 6 18 65 78 240973
November 2014 4 9 16 109 202968
October 2014 3 14 22 42 103444
September 2014 4 15 11 44 0
August 2014 3 5 6 43 0
July 2014 15 17 8 42 0
June 2014 12 12 11 53 0
May 2014 18 19 7 54 0
April 2014 22 22 6 57 0
March 2014 20 20 17 70 0
February 2014 29 31 6 74 0
January 2014 25 42 9 46 0
* 2013 863 1439 239 143 0
December 2013 39 46 9 51 0
November 2013 79 110 5 47 0
October 2013 103 107 18 60 0
September 2013 79 90 29 79 0
August 2013 71 92 53 92 0
July 2013 95 133 12 93 0
June 2013 61 115 11 117 0
May 2013 58 111 13 98 0
April 2013 90 152 21 135 0
March 2013 60 132 22 94 0
February 2013 19 95 14 143 0
January 2013 109 256 32 87 0
* 2012 728 2999 437 175 0
December 2012 47 164 36 62 0
November 2012 30 106 27 70 0
October 2012 31 119 31 54 0
September 2012 41 152 39 56 0
August 2012 39 194 41 146 0
July 2012 43 218 34 61 0
June 2012 64 265 30 86 0
May 2012 71 276 50 87 0
April 2012 76 280 47 175 0
March 2012 100 468 50 78 0
February 2012 71 265 2 82 0
January 2012 115 492 50 71 0
* 2011 1260 6179 923 88 0
December 2011 78 356 52 78 0
November 2011 93 404 46 63 0
October 2011 83 313 59 69 0
September 2011 80 283 61 66 0
August 2011 75 417 55 77 0
July 2011 84 425 81 66 0
June 2011 79 376 72 88 0
May 2011 81 439 69 83 0
April 2011 119 549 103 69 0
March 2011 135 941 64 70 0
February 2011 143 684 126 74 0
January 2011 210 992 135 66 0
* 2010 1020 4460 1674 63 0
December 2010 166 828 129 60 0
November 2010 126 561 105 55 0
October 2010 118 463 95 44 0
September 2010 94 410 68 45 0
August 2010 88 345 117 36 0
July 2010 78 344 93 32 0
June 2010 68 323 91 33 0
May 2010 43 181 69 49 0
April 2010 52 193 81 46 0
March 2010 49 177 252 44 0
February 2010 60 333 271 61 0
January 2010 78 302 303 63 0
* 2009 500 1459 2192 49 0
December 2009 61 264 230 43 0
November 2009 62 193 227 45 0
October 2009 52 152 246 49 0
September 2009 54 154 249 42 0
August 2009 75 283 227 40 0
July 2009 58 150 242 37 0
June 2009 27 78 167 33 0
May 2009 14 33 107 25 0
April 2009 18 32 97 19 0
March 2009 21 34 123 19 0
February 2009 21 31 116 25 0
January 2009 37 55 161 23 0
* 2008 174 454 922 127 0
December 2008 14 29 80 22 0
November 2008 19 33 92 19 0
October 2008 8 16 61 37 0
September 2008 17 46 49 40 0
August 2008 13 37 76 29 0
July 2008 16 25 73 127 0
June 2008 13 40 82 39 0
May 2008 11 34 82 31 0
April 2008 15 27 63 27 0
March 2008 13 32 82 20 0
February 2008 18 65 88 22 0
January 2008 17 70 94 21 0
* 2007 108 268 491 17 0
December 2007 24 77 88 17 0
November 2007 27 82 85 11 0
October 2007 15 25 67 8 0
September 2007 22 36 85 17 0
August 2007 6 15 63 12 0
July 2007 9 18 57 9 0
June 2007 0 2 22 5 0
May 2007 5 13 24 8 0