คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "ขายไก่หนุ่ม 10 เดือนขึ้น (ไก้ใต้ของแท้ ส.ฎ.) ตีตัวหนัก " to a friend.