คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "ต้องการ ง่อนร้อย คับ (หรือท่านได้ทราบว่าซื้อง่อน CP ได้ที่ไหน)" to a friend.