คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "ปกติตามชมรมไก่ชน น้ำหนักไก่ที่นิยมนำมาชนกันอยู๋ในเกณฑ์ประมาณไหนครับ" to a friend.