คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "จะทำอย่างไรให้พม่านำหนักขึ้นช่วยบอกทีครับ" to a friend.