คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "รับลูกไก่ชนไซ่ง่อนเลือดร้อยหรือลูกผสม อายุ3เดือนคับ ผมอยู่เชียงใหม่คับ" to a friend.