คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

ตลาด ไก่ชน [Cockfighting's Market] => ซื้อ [Buy] => Topic started by: tak on 7 December 2010, 11:40:38 น.

Title: ก๋อย 100 # ก๋อยตราด ทั้งไก่หนุ่มและลูกไก่
Post by: tak on 7 December 2010, 11:40:38 น.
ก๋อย 100 # ก๋อยตราด ทั้งไก่หนุ่มและลูกไก่ โทรสอบถาม  081 - 3914005  เป็นสายพัน
ธ์ที่ใช้ชนเงินแพง