คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

Send the topic "เริ่มเลี้ยงไก่ชนไม่นานและมีซ้อมไก่บาง แต่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเป่ล่า ผู้รู้ช่วนตอบ" to a friend.