คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

ส่งหัวข้อ "ขายไก่พม่า 100 ตีแผล หูตา มุดมัดเข้าปีก ตีหูนอก ราชบุรี" ถึงเพื่อน