คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ ไก่ชน

ส่งหัวข้อ "อยากได้ไก่พม่าครับ" ถึงเพื่อน