เมนู

ราคาไก่ชนวันนี้

อายุ พันธุ์ ราคา(บาท)
พ่อพันธุ์ไก่ ทุกสายพันธุ์ 3,000-5,000
แม่พันธุ์ไก่ ทุกสายพันธุ์ 500-3,000
ลูกไก่ 1 เดือนครึ่ง ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 500
ลูกไก่ 2 เดือนเต็ม ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 700
ลูกไก่ 2 เดือนครึ่ง ทุกสายพันธุ์ คู่ละ 900
ไก่หนุ่ม ทุกสายพันธุ์ 1,000-5,000
ไก่หนุ่มพร้อมชน ทุกสายพันธุ์ 3,000-40,000
ไก่ตีเก่ง บางสายพันธุ์ 100,000 ขึ้นไป